(text in English below) Jeg har i samarbeid med grafisk designer, Helle Marietta Pedersen, fra Lower East, skapt et nytt kunstprosjekt ut fra 8 av mine malerier. Nytt uttrykk på papir, i ramme og med ord og historier. I alt er det 101 trykk av hvert uttrykk.

Jeg har valgt 101 – inspirert av en historie jeg har fått fortalt fra én av mine lærere, Toril Røkenes, som hun har fått fortalt  fra én av sine lærere, Master Dang. Her er essensen i historien:

Vi har som spirituelle sjeler i vårt arbeid på jorden om og om igjen kommet til Lesson 100 – og stoppet der, på grunn av maktkamper, frykt, ego… Lesson 101, som er leksen om kjærlighet er  fremdeles vår oppgave. Så la oss praktisere kjærlighet, være kjærlighet, ta Lesson 101. Nye mønstre vil oppstå når vi lærer om kjærlighetens kraft. Blant annet forteller historien at kvinnene skal lede og stille seg i bresjen.

Dersom du ønsker å kjøpe ett av de 101 uttrykk, ta kontakt! De finnes også på engelsk.

Pris: 500,-kr med treramme + porto eller 300,-kr uten ramme + porto

De 8 maleriene med nytt uttrykk er: “Buddha In New York”“11 Sticks of Happiness”“Ulven som spiste det hele med kjærlighet”“The Cool Girl with the Infinity Glasses”“Fulglen med det brennende hjerte”“Valget er tatt, jeg er fri!”“Her er det plass til kvinner i bløt”“Også plass til deg, lille skøre!”

In collaboration with Helle Marietta Pedersen, graphic designer from Lower East, I have created a new art project based on 8 of my paintings and lyrics. The new expression is on paper, in a frame and with lyrics and stories. In all 101 expressions of each.

I have chosen 101, inspired by a story I have been told by one of my teachers, Toril Røkenes, a story she has been told from one of her teachers, Master Dang. Here is the essence of the story:

As spiritual beings, we have in our work on earth reached lesson 10o – and stopped here, because of power struggle, fear, ego… Lesson 101, which is the lesson of love is still our assignment. So lets practice love, be love, take lesson 101. New patterns will emerge when we learn about the power of love. The story also tells that women will lead the way.

If you want to buy one of the 101 expressions, please contact me! They are also available in English.

Price: 500,- kr. with wooden frame + postage or 300,- kr. without frame + postage

The prints of the 8 chosen paintings and stories are: “Buddha In New York”“11 Sticks of Happiness”“The wolf that ate it all with love”“The Cool Girl with the Infinity Glasses”“The bird with the burning heart”“Valget er tatt, jeg er fri!”“Here there is space for soaked women”“Also space for you little crazy one”.