Hun trodde hun aldri ville bli glad igjen. Men nå lærer hun å holde sitt bål brennende. Hun tar ansvar for bålet. Passer på det. Nærer det. Legger pinner på. Regn, sne, natt og dag våker hun. Hun lærer om gleden, mens hun legger pinner på: “Jeg lærer at jeg er den mest unike skapelse i hele verden, akkurat som deg. Jeg lærer å verdsette alt jeg er og alt jeg har. Jeg lærer å sette meg nye interessante mål. Jeg lærer at livet er perfekt, samt å unngå å være en perfeksjonist. Jeg lærer å forstå den andre – hvem nå den andre er? Jeg lærer å fordype kjærligheten til meg selv. Jeg lærer å bevege meg med forandringene i livet. Jeg lærer å leve hver dag som om det var min siste. Jeg lærer å leve hver dag som om det var min første. Jeg lærer å le med livet. Jeg lærer å møte livet med optimisme og tillit.”

11 sticks of happiness, tekst og maleri er inspirert av en gammel visdomshistorie fortalt til meg av RainbowHawk og WindEagle.

Oktober 2010, akryl på lerret, 100×100, privat eje.  (Dette maleri med historie,kan nå også fåes som print/this painting with story,you can also get as print)

She thought she would never be happy again. But now she learns to keep her fire burning. She takes responsibility for the fire and keeps it burning with sticks. Nourishing it. Adds more stick. Rain, snow, night and day she watches over it. She is learning about joy, as she keeps adding sticks: “I am learning that I am the most unique creation, just like you. I’m learning to appreciate everything I am and everything I have. I’m learning to set new and interesting goals for myself. I’m learning that life is perfect, and to avoid being a perfectionist. I’m learning to understand the other – and to wonder who the other might be. I’m learning to deepen the love for myself. I am learning to move with the changes in life. I’m learning to live each day as if it were my last. I’m learning to live each day as if it was my first. I’m learning to laugh with life. I’m learning to face life with optimism and trust. ”

11 sticks of Happiness, text and paintings are inspired by an ancient wisdom story told to me by Rainbow Hawk and Wind Eagle.

October 2010, acrylic on canvas, 100×100.