Den 13. og 14. august  hadde jeg gleden av å arbeide med lærere og studenter ved keramik linjen på Århus Kunstakademi. Min intensjon var å bidra til en god start, at hver enkelt kunne se seg selv som en del av holdet, at de kunne få mulighet til å se hverandre, mål og mening med semesteret og en mulighet til å finne en forpliktende gjensidighet for læringsmiljøet.  Bevisstgjøring om samspillet med de kreative prosesser og læringskultur var et naturlig sentrum. Vi arbeidet intenst og med et godt nærvær. Den enkeltes ansvar for læringsmiljøet og de kreative prosesser, samt en sterk følelse av fellesskap kom frem i lyset. Lærere og elever skapte til slutt et redskap for selvjustering individuelt og kollektivt for å sikre et godt kreativt læringsmiljø fremover.