Kristin Birkeland

Jeg er først og fremst et menneske. Og jeg har hjerte for mennesker og fellesskaper. Jeg har erfaring med at mangfoldige fellesskap med en god kultur kan noe helt særlig godt for den enkelte og oppgaven vi er sammen om. Jeg har  erfaring i å skape trygge/inspirerende rum hvor mennesker finner sin vei, skaper og lærer sammen, og at  ideer kan bli til konkrete initiativer, som skaper fornyelse i samfunnet.

Sager der samler

Jeg er medstifter av Sager der Samler. Det har eksistert siden 2011 og er i dag et hus for hverdagsaktivister. Vi har et helt særlig mangfoldig, oppbakkende, fellesskap. Vi har fokus på deltagelse og demokrati. Vi har røtter i sivilsamfunnet. Vi ønsker å inspirere på samfunnsnivå gjennom konkrete eksempler. I dag leder Paul Natorp, Morten Daus Petersen og jeg stedet sammen. Dette er min hovedoppgave. Men jeg har frihet og fleksibilitet og mulighet til å ta flere oppgaver.

Min lærer

Jeg har vært i mesterlære hos Erik Petersen. Jeg ble kjent med Erik  for 20 år siden. Da var han min lærer på KaosPiloterne i personlig gjennomslagskraft. Erik har erfaring fra teater og har jobbet med temaet i mange år.  I dag tilbyr jeg trening for grupper/organisasjoner i å skape lyst, mot og ferdigheter i å stå frem og formidle. Og jeg lærer fortsatt med Erik. Det er en gjensidig glede.

Kunstner

I 2007 sprang jeg ut som kunstner, jeg har hatt flere utstillinger og du kan se de fleste av mine malerier i Vestergade 43.B, hvor jeg har mitt verksted.

Selvstændig næringsdrivende

Siden 2007 har jeg vært selvstendig næringsdrivende.  Mine kunder har blandt andet vært: KaosPiloterne, Hydro Global Alumina and Smelter Growth (Norge), Polycom Denmark, Aarhus Kommune, Mellemfolkeligt Samvirke (Danmark), TEKO (Danmark), Westerdals School of Communications (Norge), Akademiet for Utæmmet Kreativitet (Danmark), Kvindemuseet i Aarhus, Ungt Entreprenørskap i Akershus,Young Enterprise Denmark, Grundfos (Danmark) og Designing Dublin (Irland).

Teamleder og underviser

I 2002- 2007  jobbet jeg som teamleder og coach på KaosPiloterne i Aarhus. Jeg underviser av og til både i Aarhus og Sveits, hvor skolen holder til.

I 1999- 2002 jobbet jeg med kreativitet og innovasjon i Stig og Stein Idelaboratiorium i Oslo.

Kaospilot

I 1999 ble jeg utdannet KaosPilot. Og hadde gleden av å tilbringe 2 år i Aarhus og 1 år i San Fransisco.

Kurser

Jeg har tatt mange kurser innenfor estetiske og kunstneriske læringsprosesser, coaching, prosessledelse, spiritualitet og bevissthet. Blant annet er jeg utdannet indre freds guide, gjennom Ehama Institute. Jeg har min daglige kroppslige og spirituelle praksis.  Jeg anser meg selv som livgivende, ekte og dedikert  i de oppgaver jeg tar på meg.

Jeg bor i Aarhus og er norsk.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt.