I april 2013, hadde jeg gleden av å være censor på Proceskonsulentuddannelsen år 2, i regi av Attractor Rambøl. Christina Wilson, eier av Art Advisory var også censor. Hun bidro sterkt med sin lange erfaring med estetiske rom og makt i oppbygningen av disse rom. Vi hadde et riktig godt samspill og intensiteten var stor. Organisasjons – og ledelseskonsulentene Gry Guldberg Friis og Tim Struck, som er ansvarlige for utdannelsen, ledet dagen med stor innlevelse og proffesjonalitet. Sammen ga vi feedback til 13 erfarne prosesskonsulenter, fra forskjellige perspektiver. De 13 prosesskonsulenter involverte alle i forskjellige kreative prosesser, som en del av deres eksamen. Det var stor fornøyelse å kunne møte den enkelte i det faglige, se og oppleve de kreative prosesser og deilig å bidra til den kollektive læring og utvikling. Jeg ble sterkt minnet om hvorfor jeg elsker å jobbe med kreative prosesser selv. Takk for oppdraget og tilliten!