Jeg hadde gleden av å jobbe med producer Maria Stevnbak Andersen, editor Nicolas Servide og director Andreas M. Dalsgaard for å styrke det felles avsett for deres filmproduksjons selskap.
Arbeidet bestod i å komme i dybden på hvorfor det var viktig for hver enkelt av dem å starte virksomhet sammen og styrke deres allianse. Vi arbeidet kreativt både innendørs og i naturen med firmaets identitet,  drømmer for fremtiden og planer for det neste år. Det var en dag fylt av intensitet og glede. Jeg har store forventninger til at dette filmselskapet kommer til å gjøre en forskjell med deres samfunnsengasjement, kreativitet og krav til menneskelige verdier.

Kristin managed to take us by the hand and make us look into our own emotions and dreams in relation to starting up our filmproduction company. She provided important tools to explore the potentials we have as individuals as well as a group. Thanks for giving us a lovely and interesting day, for the challenges and the input. We  came home with a mood-board of concepts, which will be key to define the spirit of our company. Producer Maria Stevnbak Andersen, Nicolas Servide and Andreas M. Dalsgaard.