Fuglen med det brennende hjerte er ikke i tvil. Hun følger sitt hjerte og med sin frie vilje –  overvinner hun sin frykt og flyr dit det er nødvendig å fly.

Februar 2011, akryl på lerret, 80×100, privat eie. (Dette maleri med historie til, kan nå også fåes som print/this painting with story, you can also get as print)

The bird with the burning heart is not in doubt. She follows her heart and with her free will she flies beyond her fears, wherever she needs to fly.

February 2011, akrylic on canvas,  80×100,