Når jeg har bestemt meg for at jeg er fri, er det så mye plass, selv for kvinner som sitter og venter på å bli klare til å gå ut av vannet. Å være  i vann. Å bli beveget av vann. Og når tiden er inne vil de rulle videre som en stor hund som snuser fokusert i en retning.

April 2009, 100×120, 10.000 kr/(Dette maleri kan nå også fåes som print med historie/this painting you can also get as print with story)

Once I’ ve decided I am free, there is so much space, even for women who sit and wait to be ready to go out of the water. Being in water. To be moved by water. And when the time comes they will roll away like a big dog that sniffs focused in one direction.

April 2009, acylic on canvas, 100×120, 10.000 kr