Kristin Birkeland tilbyr

Jeg tilbyr treningsforløp i å formidle et budskap med mot, lyst og ferdigheter.
Jeg tilbyr hjelp i å styrke kreativitet, samarbeide og handling i organisasjoner.
Jeg tilbyr hjelp i å styrke arbeidsfellesskap og den kreative kultur.
Jeg tilbyr støtte, veiledning og coaching av enkeltpersoner, grupper og teams.
Jeg tilbyr salg av egne malerier.

Undervisning og kreativ ledelse

Kvindemuseet og fremtiden

Fra Januar - Mars 2013 hadde jeg gleden av å jobbe sammen med Paul Natorp med Kvindemuseet i Århus. Med hjelp av alle i organsiasjonen og mennesker utenfor organisasjonen, skapte vi et godt avsett for en strategi for fremtiden, som vil styrke kulturen og hjelpe dem...

læs mere