Fra Januar – Mars 2013 hadde jeg gleden av å jobbe sammen med Paul Natorp med Kvindemuseet i Århus. Med hjelp av alle i organsiasjonen og mennesker utenfor organisasjonen, skapte vi et godt avsett for en strategi for fremtiden, som vil styrke kulturen og hjelpe dem til å ansette en ny medarbeider.