I desember 2012 fikk jeg gleden av å lede en strategi prosess for tekstlinjen på Westerdals School of Communication.  Første lektorene, Anse Kjersem,  Trond Høiås, Bård Torgersen og fagkoordinator Thor Magnus Tangerås representerte tekstlinjen. Prosessen gikk over 3 dager, med inspill første dag fra tidligere elever og samarbeidspartnere. De var bedt om å se på styrker, svakheter og bransjens fremtidige utvikling. Vi arbeidet videre med innspillene og i relasjon til hele skolens strategi og visjon, skapte vi et manifest for fremtiden. Det var et veldig inspirerende møte med engasjerte og erfarne mennesker og resultatet ble riktig godt. Takk for oppgaven og tilliten!