Våren 2012 ledet jeg et kurs for Lærere for Ungt Entreprenørskap i Akershus. Med meg på oppgaven var Anniken Sand.<!> Det var i alt 3 samlinger av 2 dager og mellomrom til å praktisere det som det ble undervist i. Men hva har skjedd siden? Her er noen stemmer fra lærerne:

Kurset jeg var på i vår har gjort at jeg tør å slippe kontrollen overfor elevene, samtidig som jeg har oversikten. Jeg har brukt noen av verktøyene og elevene fikk veldig sansen for disse.
Ellers gjorde kurset at jeg ble veldig motivert  i jobben som UB-lærer  og “vanlig” lærer. Jeg har blitt mer bevisstgjort i forhold til noen av øvelsene, som gjør at jeg kan ta meg selv litt mer uhøytidelig. Kurset var veldig nyttig for meg personlig“, sier Åshild Johanne Sletten, her til høyre på bildet, sammen med kollega Anita Ower Åsum, begge fra Rærlingen vidergeående.

“Å jobbe som lærer er, tro det eller ei, ganske ensomt på den måten at man prøver ut ting med elever og arbeider uten at veldig mange bryr seg om hva du gjør, så lenge resultatene er OK. Vi trenger derfor påfyll. Det er inspirerende i seg selv. Jeg fikk, gjennom kurset, i tillegg til en rekke gode øvelser og bevisthet om metode, tid til å reflektere over egen praksis. På den måten øker motivasjonen og man får lyst til å strekke seg enda litt lengre neste skoleår.

Entreprenørskapskoordinator, Per Erik Brunsberg øverst til venstre i bildet, i aksjon med sine lærer kollegaer i Akershus.

“Samtidig møtte jeg mange kollegaer som gjør ting på andre måter enn meg selv og vi fikk tid til å utvikle erfaringer. Ved å gjøre øvelser sammen blir man litt bedre kjent. Den tillitten som bygges opp har gjort at jeg fortsatt holder kontakten med flere og når vi treffes er det som å treffe gamle venner. Jeg tror det gjør at vi merker at vi ønsker hverandre alt godt og når vi kommer til fylkesmesterskapet for UB -er, vet jeg at det vil glede meg om noen av oss lykkes med sine bedrifter. Det må jo være flott!

Så takk skal du / dere ha for kurset og jeg håper flere vil få muligheten”, sier Per Erik Brunsberg.

Her er hva leder av Ungt Entreprnørskap, Petter Skotland forteller om hendelsen, rett etter kurset er avsluttet: Referat fra kurs med lærere for Ungt Entreprenørskap i Akershus

Me