“Hvordan kan jeg få mer av meg selv med i rollen som prosessleder?” Er hovedspørsmålet jeg jobber med når jeg jobber med Theory-U og studentene på KaosPiloterne.

NÅr jeg kommer inn har studentene fått en masse teori om systemisk prosesskonsultasjon. Teory- U åpner opp for at egne erfaringer i samspill med teoriene kan integreres på et dypere plan. Og kunst som arbeidsredskap kan hjelpe den enkelte med å finne uttrykket i prosessleder rollen.

Det er andre året på rad at jeg har hatt gleden av å undervise i Theory – U av Otto Scharmer på KaosPiloterne i Århus, i 3 dager. Det er på KaosPiltoernes tredje semester hvor studentene fokuserer på prosesslederkskap at jeg kommer inn med fokus på Theory- U. Første dagen handler om å forstå teorien i hovedtrekk, andre dagen handler om å få en opplevelse i praksis og tredje dagen handler om å overføre de nye erfaringer og forståelser i eget arbeide som prosessledere.
På andre dagen blir klassen delt i 3 grupper, 1 danser med Pernille Øverø, 1 skyter pil og bue med Jazha Bruun og den tredje gruppen maler med meg. I år fikk jeg også assistanse fra Reynor Serafin som åpnet maleriet opp med klassisk tegning.