– Desember 2008, akryl på lerret, 120×150, 20.000 kr/ December 2008, 120 × 150, acrylic on canvas, 20.000 kr

Året 2009 er oksens år. Denne oksen har varme maskuline intensjoner. Han er fast, fri og skarp som ørnen som svever. Den feminine engel danser på hans tredje øye. Landskapet er i hans kropp og han har eksistert lenge.

The year 2009 was the year of the bull. This bull has warm masculine intentions. He is firm, free and sharp as an eagle soaring. The female angel dances on his third eye. The landscape is in his body and he’s been around a long time.