Vi har skapt en arena i Århus for aktivt medborgerskap. Det gir meg dyp glede å frigjøre kreativitet med engasjerte mennesker med fokus på saker som vi bryr oss om på samfunnsnivå.

Karen Ingerslev, Brett Pathcing, Morten Daus Petersen og Paul Natorp og jeg har stiftet Sager der Samler. Sager der Samler, er svar på to viktige tendenser i samfunnet. For det første et behov for flere løsninger, som går på tvers av sektorer og starter nedenfra. Og for det andre en lengsel mange av oss har om å være medskapende i utviklingen av samfunnet.

Vi har vært i gang med Sager der Samler siden slutten av 2011 og den 5. november hadde vi vår offiicielle åpning. Vi holder til i lokaler sentralt i Århus ved Pustervig Torv og har aktivert et mangfoldig nettverk av engasjerte mennesker i byen.

Vi har 3 hovedspor vi følger: “Utdannelse fremfor utskillese”, “fra tøven til grønn handling” og “Fra sykdomsbehandling til sundhetskapelse”. Det har oppstått flere prosjekter under disse sporene. Les mer om sakene vi samler oss om på vår hjemmeside: www.sagerdersamler.dk