Høsten 2012 samarbeidet jeg med Morten Daus-Petersen om noen coachingforløp. Da jeg er god til å starte og åpne og Morten god til å lukke og lande- ble det en riktig god dans for de vi coachet, som alle hadde et ønske om et skift i deres arbeidskarriere.