Jeg har beveget meg fra kunstnerkollektivet i Gl. Munkegade 8, hvor jeg har holdt til i 5 år, til Badstuegade 5-7, 1.sal. Kom og se hvor jeg er nå med min kunst!

Søndag 25. november fra 12.00-15.00 holder jeg åpent verksted og du er hjertelig velkommen!