I august 2012 fikk jeg besøk av Grundfos, Discovery and Design. De ønsket inspirasjon til å utfrodre og utfolde deres egen kreativitet. Vi hadde en fin dag sammen hvor mange perpektiver fra deres egen virkelighet kom i spill gjennom kreativ utforskning. Takk for besøket!