“Jeg er Gulkalven!!” Du står på bakketoppen og brøler ut din eksistens. Jeg mener jeg har hørt om deg før? Men innser at det var Gullkalven jeg hadde hørt om. Du ber ikke om å bli tilbedt som gullkalven, du lover heller ikke gull, suksess og rikdom. Du bare er. Du er selveste gleden ved å eksistere. Du er Gulkalven.

Mars 2011, akryl på lerret, 150×120, 20.000 kr. Solgt

“I’m Yellow Calf!” You stand on the hilltop and shout out your existence. I think I’ve heard of you before? But realize that it was the Golden Calf I have heard about. You do not ask to be worshiped as the golden calf, you do not promise gold, success and wealth. You just are. You are the joy of existence. You are the Yellow Calf.

March 2011, akryl på lerret, 150×120, 20.000 kr. Sold