Den 28. februar faciliterte jeg et nettverksmøte for Jobcenter Aarhus i forbindelse med deres ytelse “Jobrotation”. Her hadde virksomheter og utddanlser muligheten til å bli kjent med ytelsen og dele utfordringer og muligheter i denne forbindelse. Takk for det gode samarbeidet, Rikke Klareskov og Anne Kathrine Sonnichsen.