Mann møter kvinne. Kvinne møter mann.De kommer fra forskjellige steder i verden. Har forskjellige historier. Snakker forskjellige språk. Likevel er det kontakt. Nye lanskap åpner seg. Nye virkeligheter ser dagens lys. Horisonten utvider seg. Hjertene blir større. På tross av fysisk avstand, når de vender hvert til sitt, er de likevel sammen. Deres nye vaner avspeiler kjærligheten de har funnet.

Februar 2010, akryl på lerret, 70×60. Maleriet er gitt i gave til en smuk kvinne som hjelper mennesker med å skape kontakt og forbindelse til dem selv. For noen ganger i vår kropp kan det oppstå kontakt på helt nye helende måter, med litt kjærlig hjelp. Solgt.

Man meets woman. Woman meets man. They come from different places in the world. Have different stories. They speak different languages. Nevertheless, there is contact. New landscapes open. New realities see the light. The horizon expands. Their hearts become bigger. Despite the physical distance, when they return to their homes again, they are still together. Their new habits reflect the love they have found.

February 2010, acrylic on canvas 70×60. The painting is given as a gift to a beautiful woman that helps people to connect to themselves. Sometimes in our bodies – connections can be made/renewed – in new healing ways. Sold.