Trollet er sulten og fuglene likeså. De lengter etter frihet og fellesskap med himmelen. Klokkene ringer. De svimler. Det skjer. Galopperende tilgivelse kommer! En drage følger tett og beskytter! Og den vise skilpadden fra Mexico dukker frem! Trollet og fuglene tar sakte og helt trygt i mot. Den galopperende tilgivelse er sann. Den flykter ikke. Den er kommet for å bli.

Januar 2012 akryl på lerret, 80×100 , 16.000 kr

The troll and the birds are hungry. They yearn for freedom and communion with the sky. The bells are ringing. They all get dizzy. It happens. Galloping forgiveness is coming! A dragon follows closely and protects! And the wise turtle from Mexico emerges! The Troll and the birds slowly receive, completely safe from the dragon. The galloping forgiveness is real. Its not on the run. It is here to stay.

January 2012, acrylic on canvas, 80×100, 16.000 kr