November 2007, akryl på lerret 80×100, 16000 kr/November 2007, acrylic on canvas 80×100, 16000 kr

Og mens jeg malte lag på lag, begynte jeg å synge, John Lennons sang: Instant Karma, – og da visste jeg at det var ferdig. Maleriet viser for meg at vi alle er forbundet, Buddha, Maria Magdalena, våre sanser akkurat nå og i evigheten. Vi er i stand til å skape nye virkeligheter om vi vil.

And while I paint layer upon layer, I started to sing John Lennon’s song Instant Karma – and then I knew that it was done. The painting shows to me that we are all connected, Buddha, Maria Magdalena, our senses right now and eternity. We are able to create new realities if we choose.